رادیو پرتو

رادیو پرتو برنامه دهم نوامبر 2014 - ملاحضاتی پیرامون نشست فعالین کارگری در رابطه با تشکل سراسری کارگران ایران مطلب ویژه

منتشرشده در: برنامه های روزانه

 

رادیو پرتو برنامه دهم نوامبر 2014 - ملاحضاتی پیرامون نشست فعالین کارگری در رابطه با تشکل سراسری کارگران ایران

 گفتگوی هیمن خاکی با رحمت فاتحی